Förbundsstyrelse för SBK
SBKs valberedning uppmanar lokalklubbarna att snarast inkomma med namn som är lämpliga att sitta i SBKs förbundsstyrelse. Känner du till någon sådan person så kontakta gärna någon i Bbk:s styrelse till exempel Benny Hellis på benny.hellis@gmail.com

Förslag till kongressen
Sista chansen att ge förslag som ska behandlas på SBK kongressen. Har ni något ni vill ska tas upp där så skriv ned detta på några rader (motion) som styrelsen tar ställning till på sitt möte nu på tisdag, 24/10.
Eventuella motioner behandlas av styrelsen och presenteras på medlemsmötet 25 oktober. Eventuella motioner ska sedan vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 november.