Alltför ofta får styrelsen brev från arrangörer av tävlingar där det framkommer att anmälda  medlemmar från Botkyrka Bk inte kommit till deras tävling, utan att ha gett återbud.

Detta orsakar merarbete och irritation för arrangören och reserver, som inte fått tävla på grund av detta.

Vänligt men bestämt uppmanar styrelsen till skärpning!