Styrelsen

Ingrid Tapper

Ordförande
070 389 61 03
ordforande@botkyrkabk.se

Jens Olsson

Vice Ordförande
073-925 44 56
jerka_jhc@hotmail.com

Bengt Syrén

Kassör
 070-522 10 52
kassor@botkyrkabk.se

Jane Syrén

Sekreterare
072-732 35 10
sekreterare@botkyrkabk.se

Susanna Pålsson

Ledamot

Susanne Kristmansson

Ledamot

Benny Hellis

Suppleant 1
070-844 84 75
hemsidan@botkyrkabk.se

Christer Ytterdahl

Suppleant 2
Telefon: 076-80 89 676
E-post: ch.yt@hotmail.com

Anna Carlson

Suppleant 3
073-371 88 44
anna.carlson1974@spray.se

 

Revisorer

 

Maria Garpenquist

Revisor
070-486 82 05

Pernilla Bergström

Revisor

Eva-Lena Nilsson

Revisorssuppleant

Sten Garpenquist

Revisorssuppleant
070-734 05 75

Valberedning

Marie Linder

Valberedningen, sammankallande

Övrigt

Ture Lindholm

Nyckelansvarig, klubbstugan
070 – 514 43 36
tglerut@outlook.com