Årsmötet äger rum, lördagen den 15 februari klockan 13 00 i klubbstugan.Sedvanliga årsmöteshandlingar ska behandlas. Förslag till dagordning samt övriga möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan och utlagda på sociala medier senast 7 dagar före årsmötets öppnande.

Direkt efter årsmötet sker prisutdelning för 2019 års framgångsrikaste tävlingsekipage.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna och klubben bjuder på kaffe med tillbehör.

Varmt Välkomna
Styrelsen