Lyssna gärna här när vår ordförande Ingrid Tapper resonerar kring hur man får en följsam hund.
https://www.acast.com/varbastavan/foljsamhet-med-ingrid-tapper?fbclid=IwAR0EiulCBB-OzDSnScxAnBM9SLROC97Ze68hyHI25y3sNlTg_QysEnppceI