SBK Sörmlandsdistriktet inbjuder till tre intressanta seminarier i början av 2020.

Hjärtligt Välkomna

Inbjudan temakväll Mondioring med Emma Svensson, 15 januari.

Inbjudan temakväll tävlingshundens fysik med Britta Agardh, 13 februari.

Inbjudan temakväll tävlingshundens mentalitet med Ingrid Tapper, 12 mars.