Dokumentarkiv

Dokumentarkiv

Här hittar ni dokument samt protokoll.

I vissa fall kan delar av protokollen vara censurerade med hänsyn taget till dom lagar och förordningar som reglerar publicerande av uppgifter på Internet samt med hänsyn taget till eventuellt inblandade personer. Protokollen justerade och underskrivna finns att läsa i sin helhet på klubben.

FiltypDrawer/FilDatum   Modifierad

pdf
Bruksprov Regler 2017 Web 14/10/2020 17:35

pdf
LYDNAD Klass3 Regler 2017 Efter FCI Andringar 14/10/2020 17:35

pdf
Lydnad Start Klass2 Regler 2017 Hemsida 14/10/2020 17:35

pdf
Rallylydnad Regler 2017 Hemsidan 14/10/2020 17:35

pdf
Regelhäften Bruksprov Patrull 2017 Webb O Tryck 14/10/2020 17:35

pdf
Dispensansokan Utstallning Prov Tavling T23 14/10/2020 17:35