• Kalendarium för 2018/19. Kontakta någon i styrelsen någon dag innan ett styrelsemöte om du har en punkt som ska upp på deras dagordning.
  • Samrådsmötena är träffar där styrelsen och kommittéansvariga byter erfarenheter och samordnar verksamheten.
  • Medlemsmötena är öppna för alla medlemmar och har oftast ett tema och det kan också fattas beslut i vissa frågor.
  • Årsmötena är klubbens högsta beslutande organ och där väljs styrelse och beslutas om budget och andra övergripande frågor. Alla medlemmar är välkomna.
  • KALENDARIUM 2018/19