Sök
Stäng denna sökruta.

Dataskydd- och cookie policy

1. Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Botkyrka brukshundklubb hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla på klubben som hanterar personuppgifter.

2. Tillämpning och revidering

Botkyrka brukshundklubbs styrelse ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Emmelie Tilly är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för klubbens medlemsansvarig, kassör, webbansvarig, övriga styrelsemedlemmar, kommittéansvariga, medlemmar och övriga som berörs av vår verksamhet.

3. Organisation och ansvar

Styrelsen har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Alla som är verksamma i klubben ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

4. Begrepp och förkortningar

Begrepp: Personuppgift
Betydelse: En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Begrepp: Registrerad
Betydelse: Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Begrepp: Personuppgiftsbehandling
Betydelse: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

5. Personuppgiftsbehandling

Insamling av personuppgifter

När du besöker vår webbplats sparar vi som standard den IP-adress som du har tilldelats av din leverantör samt besökets datum och varaktighet. Dessutom sparas den webbsida från vilken du besöker oss, samt de sidor som du besöker hos oss. Detta sker på ett anonymiserat sätt.

Personuppgifter sparas endast om du aktivt uppger dessa för oss, till exempel i samband med att du blir medlem, köper något från vår webbshop, kommenterar på vår sida eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

Hantering och lagring av personuppgifter

Botkyrka brukshundklubb behandlar dina uppgifter lagenligt.

När du är medlem i Botkyrka brukshundklubb använder vi dina personuppgifter för att kunna skicka ut kallelser och/eller information som berör ditt medlemskap. Har du handlat något i webbshopen använder vi dina personuppgifter för att skicka ut orderbekräftelse samt information om kurs eller föreläsning till dem som köpt det. Sådana utskick sker vanligtvis till den e-postadress som har lämnats i samband med din medlemsregistrering eller som du personligen har överlämnat till oss, det kan även förekomma att utskick sker via brev, om e-postadress saknas.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är medlem hos Botkyrka Brukshundklubb, alternativt så länge som vi behöver för att uppfylla lagliga skyldigheter med dina personuppgifter, exempelvis i enlighet med bokföringslagen.

Utlämning av personuppgifter

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla Svenska Brukshundklubben som sköter vårt medlemsregister eller Mailchimp som har hand om nyhetsbrevet. Vi lämnar också ut dina personuppgifter för att kunna följa lagen eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Botkyrka BK använder en e-postleverantör, MailChimp, för att skicka våra nyhetsbrev. För att vi ska skicka våra nyhetsbrev via MailChimp, tillhandahåller vi MailChimp viss information, personnamn och e-postadress. MailChimp behandlar information om dig i enlighet med bestämmelserna i sin integritetspolicy. MailChimp använder även vissa tekniker, som pixlar och web beacons, i nyhetsbrev som skickas via MailChimp. Med dessa tekniker kan MailChimp spåra om du har öppnat eller klickat på våra e-postmeddelanden och i så fall datum, tid och IP-adress som är kopplad till det öppna och / eller klickar. För mer information om MailChimps användning av dessa tekniker kan du läsa här https://mailchimp.com/legal/cookies/. Vill du avanmälan dig från våra nyhetsbrev så finns det en klickbarlänk i varje nyhetsbrev.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi korrigerar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Önskar du detta kan du maila medlem@botkyrakabk.se.

Om du inte tycker att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen har du rätt att motsätta dig vår behandling. Det kan du göra både till Botkyrka brukshundklubbs styrelse och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Kvalitetssäkring

Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen. Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att mäta besöksstatistik komma ihåg tidigare ifyllda fält om du har accepterat att vi använder kakor på webbplatsen. Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

Google Analytics

För att genomföra statistiska undersökningar och behandla uppgifter använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – nedan kallat Google). Även Google Analytics använder cookies. Informationen som skapas genom dessa cookies om hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till en av Googles servrar i USA där den lagras. Google använder dessa uppgifter för att utvärdera hur du använder webbplatsen, skapa rapporter om användarnas aktiviteter för webbsideoperatörer och erbjuda ytterligare tjänster som har med användningen av webbplatsen och internet att göra. Google kan även vidarebefordra dessa uppgifter till tredje part, såvida detta krävs enligt lag eller såvida den tredje parten bearbetar uppgifterna på uppdrag av Google. Google kommer aldrig att sammanföra din IP-adress med andra uppgifter hos Google. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att Google bearbetar dina uppgifter på det sätt och för de ändamål som beskrivits ovan.

Om du inte vill att vi ska samla in och analysera information om ditt besök kan du när som helst motsätta dig att dina uppgifter används på detta sätt i fortsättningen (opt-out). Detta sker genom att en opt-out-cookie sparas på din hårddisk. Denna cookie används endast för att vi ska kunna identifiera att du inte vill att vi ska spara och analysera dina uppgifter. Tänk på att en opt-out-cookie av tekniska skäl endast kan hittas på den dator där den har sparats. Om du raderar cookies eller använder en annan dator eller en annan webbläsare måste du ställa in opt-out-alternativet igen.

Klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie för Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Policyn uppdaterades senast 2018-05-22