Dokumentarkiv

Här hittar ni dokument samt protokoll.

I vissa fall kan delar av protokollen vara censurerade med hänsyn taget till dom lagar och förordningar som reglerar publicerande av uppgifter på Internet samt med hänsyn taget till eventuellt inblandade personer. Protokollen justerade och underskrivna finns att läsa i sin helhet på klubben.

FiltypDrawer/FilDatum   Modifierad

kat
Blanketter  

kat
For Funktionarer  

kat
Prislistor  

kat
Protokoll TK  

kat
Protokoll Medlemsmöte  

kat
Protokoll Styrelsen  

kat
Stadgar Och Styrdokument  

kat
Statuter  

kat
Tavlingsregler  

kat
Resultat