Search
Close this search box.

Aktiviteter

På söndag 7/10 är det tävling i Nose Work på klubben i samtliga moment i klass 1 vilket betyder att man tävlar i momenten inomhus, behållarsök, utomhussök och fordonssök.

I klass 1 är det en gömma/moment. En droppe eukalyptus sitter på en doftbärare (ex möbeltass eller tops) och denna måldoft ska hunden hitta och då förmedla detta till sin förare som meddelar markerat och höjer handen. Är det korrekt får ekipaget 25 poäng. Maxpoäng på tävlingen är 100 poäng och då får man ett diplom. Varje moment är värt 25 poäng. För att få sina poäng ska fyndet göras inom den maxtid som domaren bestämmer utifrån områdets karaktär och storlek. Även väderlek kan påverka hur lång tid domaren sätter på varje  moment.

I klass 1 ska hunden kunna komma hela vägen fram till doftkällan och gömman kan sitta på max 120 cm men den minsta hunden ska kunna nå fram till gömman lika bra som en större hund. På fordonssöket får hunden inte sätta upp tassar på lackerade ytor om inte domaren meddelar något annat.

Varje moment har en maxtid som bestäms av domaren utifrån hur området ser ut och innan tävlingen börjar kör man en provhund

2017 blev Nose Work en officiell tävlingsgren som ligger under SKK men många SBK klubbar har börjat arrangera tävlingar i Nose Work. 

Incheckning för tävlande 09.45 och samling med banvandring 10.00. Prisutdelning beräknas till 15.00

Antal startande: 30 stycken varav hälften kommer att börja med inomhus/behållare och resten med fordon/utomhussök för att sedan bara fylla på vid nästa grupp. Startlista publiceras vid incheckning. Eventuella löptikar går sist och meddelas i förväg. Tikskydd måste sitta på vid samtliga sök.

Kalibreringsbana kommer att finnas.

Vissa avspärrningar kommer att göras under lördag eftermiddag.

Söken kommer att ske inne i tjänstehundstugan och bakom klubbstugan.

Domare: Maria Gabrielsson & Pernilla Rask. Bitr TL: Anna Mattsson. TS: Jane Syrén Tidtagare: Jeanette & Magda

Köket har öppet och publik är välkommen till fordon- och utomhussök.

//Maria BBK TK och domare NW