Search
Close this search box.

Kommittéer

  • Tävlingskommittén -TK – ansvarar för tävlingar och klubbens tävlande ekipage
  • Hundägarutbildningskommittén – HUK – har hand om kurserna samt utbildande av instruktörer
  • Rasutvecklingskommittén – RUK – ansvarar för MH och MT samt utbildning av figuranter till dessa
  • Tjänstehundskommittén – rekryterar och utbildar hundar samt personal till försvaret och räddningsverket
  • Pr och infokommittén – ser till att nyhetsbrev kommer ut och hemsidan samt facebook uppdateras
  • Anläggningskommittén – AK – ansvar för klubbens område och lokaler vad det avser skötsel och reparationer samt data och teknik
  • Kökskommittén – planerar och ansvarar för serveringen vid klubbens olika aktiviteter
  • Utmärkelsekommittén – svarar för att medlemmar som gjort sig förtjänta av utmärkelser erhåller dessa

Klubben behöver hjälp

Kan du bidra med en gnutta tid för att hjälpa till att driva BBK? Varenda timme räknas och ju fler vi är desto mindre krävs av var och en. Nedan ser du var du behövs.

HUK

Är du intresserad av utbildning? Vi behöver både nya instruktörer samt engagerade i kommittén som kan ta ansvar för vissa delar. Här av dig till kurs@botkyrkabk.se om du vill hjälpa till.

TK

Tävlingskommittén behöver fler medlemmar. Du som är aktiv inom lydnad och /eller bruks och är intresserad, hör av dig till tk@botkyrkabk.se så får du veta mer.