Kommittéer

  • Tävlingskommittén -TK – ansvarar för tävlingar och klubbens tävlande ekipage
  • Hundägarutbildningskommittén – HUK – har hand om kurserna samt utbildande av instruktörer
  • Rasutvecklingskommittén – RUK – ansvarar för MH och MT samt utbildning av figuranter till dessa
  • Tjänstehundskommittén – rekryterar och utbildar hundar samt personal till försvaret och räddningsverket
  • Rally-, agility- och specialsökskommittén – RASK – har hand om klubbens aktiviteter inom rally, agility samt specialsök
  • Pr och infokommittén – ser till att nyhetsbreven kommer ut och hemsidan samt facebook uppdateras
  • Anläggningskommittén – AK – ansvar för klubbens område och lokaler vad det avser skötsel och reparationer samt data och teknik
  • Kökskommittén – planerar och ansvarar för serveringen vid klubbens olika aktiviteter
  • Utmärkelsekommittén – svarar för att medlemmar som gjort sig förtjänta av utmärkelser erhåller dessa

Klubben behöver hjälp

Kan du bidra med en gnutta tid för att hjälpa till att driva BBK? Varenda timme räknas och ju fler vi är desto mindre krävs av var och en. Nedan ser du var du behövs.

PR & Info

Vi söker efter någon som vill ta hand om klubbens befintliga sponsoravtal samt hitta nya sponsorer. Hör av dig till webmaster@botkyrkabk.se om du vill hjälpa till.

HUK

Är du intresserad av utbildning? Vi behöver både nya instruktörer samt engagerade i kommittén som kan ta ansvar för vissa delar. Här av dig till pia.hornqvist@gmail.com om du vill hjälpa till.

TK

Tävlingskommittén behöver fler medlemmar. Du som är aktiv inom lydnad och /eller bruks och är intresserad, hör av dig till mariaglamsare@hotmail.com så får du veta mer.

Tävlingskommittén, TK

Kontaktperson i styrelsen

Hundägarutbildningskommittén, HUK

Kontaktperson i styrelsen

Jenny Mellåker

Jenny Mellåker

Sammankallande HUK, Webmaster

webmaster@botkyrkabk.se

Ingrid Tapper

Ingrid Tapper

Suppleant

070 389 61 03
ingrid.tapper@spray.se

Rasutvecklingskommittén, RUK

Kontaktperson i styrelsen

Tjänstehundskommittén

Kontaktperson i styrelsen

Lotta Björn

Lotta Björn

Ledamot, Sammankallande RUK

0739-60 28 65    
lotta@hav-stockholm.se

Katarina Bäckman

Katarina Bäckman

Sekreterare

073-339 82 15 
sekreterare@botkyrkabk.se

Leif Karlsson

Leif Karlsson

Tjänstehundskommittén

070-778 24 20
patrullhund@telia.com

Jenny Hägglund

Jenny Hägglund

Ledamot

070-421 89 50 jenny.hagglundh@gmail.com

RASK

Kontaktperson i styrelsen

PR och Info

Kontaktperson i styrelsen

Sanna Brandt

Sanna Brandt

Sammankallande RASK

brandt.sanna@gmail.com

Annica Löfqvist

Annica Löfqvist

Vice Ordförande

0705-10 78 44 
norastina83@gmail.com

Anläggningskommittén, AK

Kontaktperson i styrelsen

Köks- och festkommittén

Kontaktperson i styrelsen

Lars Hägglund

Lars Hägglund

Suppleant, Sammankallande AK

070-56 90 09
lars.g.hagglund@gmail.com

 

Lars Hägglund

Lars Hägglund

Suppleant, Sammankallande AK

070-56 90 09
lars.g.hagglund@gmail.com

 

Britt-Marie Skog

Britt-Marie Skog

Suppleant

073-378 19 61 tullingeskog@telia.com