Styrelsen

Ingrid Tapper

Ingrid Tapper

Ordförande

070 389 61 03
ordforande@botkyrkabk.se

Jens Olsson

Jens Olsson

Vice Ordförande

073-925 44 56
jerka_jhc@hotmail.com

Emmelie Tilly

Emmelie Tilly

Kassör

073-358 33 90
kassor@botkyrkabk.se

Adina Andersson

Adina Andersson

Sekreterare

sekreterare@botkyrkabk.se

Jenny Hägglund

Jenny Hägglund

Ledamot

070-421 89 50 jenny.hagglundh@gmail.com

Annica Löfqvist

Annica Löfqvist

Ledamot

0705-10 78 44 
norastina83@gmail.com

Marina Bilic

Marina Bilic

Ledamot

070-922 61 85
marre928@hotmail.com

Anna Carlson

Anna Carlson

Suppleant 2

073-371 88 44 anna.carlson1974@spray.se

Therese Wärme Hjort

Therese Wärme Hjort

Suppleant 3

Revisorer

Maria Garpenquist

Maria Garpenquist

Revisor

070-486 82 05
Bengt Syrén

Bengt Syrén

Tk och Revisor i styrelsen

Telefon: 070-522 10 52

Eva-Lena Nilsson

Eva-Lena Nilsson

Tk och Revisorssuppleant i styrelsen

Sten Garpenquist

Sten Garpenquist

Tk och Revisorssuppleant i styrelsen

070-734 05 75

Valberedning

Maria Ljungmark

Maria Ljungmark

Sammankallande Valberedningen

m_ljungmark@hotmail.se

Marie Linder

Marie Linder

Valberedningen

Susanne Kristmansson

Susanne Kristmansson

Kökskommittén & Valberedningen

Övrigt

Ture Lindholm

Ture Lindholm

Nyckelansvarig, klubbstugan

Telefon: 070 - 514 43 36
E-post; tgl@ebox.tninet.se