Styrelsen

Ingrid Tapper

Ingrid Tapper

Ordförande

070 389 61 03
ordforande@botkyrkabk.se

Jens Olsson

Jens Olsson

Vice Ordförande

073-925 44 56
jerka_jhc@hotmail.com

Emmelie Tilly

Emmelie Tilly

Kassör

073-358 33 90
kassor@botkyrkabk.se

Adina Andersson

Adina Andersson

Sekreterare

sekreterare@botkyrkabk.se

Bengt Syrén

Bengt Syrén

Ledamot

Telefon: 070-522 10 52

Therese Wärme Hjorth

Therese Wärme Hjorth

Ledamot

Susanna Pålsson

Susanna Pålsson

Ledamot

Benny Hellis

Benny Hellis

Suppleant 1 och ansvarig för Pr & Info samt uppdatering av hemsidan

070-844 84 75
hemsidan@botkyrkabk.se

Christer Ytterdahl

Christer Ytterdahl

Suppleant 2

Telefon: 076-80 89 676
E-post: ch.yt@hotmail.com

Anna Carlson

Anna Carlson

Suppleant 3

073-371 88 44 anna.carlson1974@spray.se

Revisorer

Maria Garpenquist

Maria Garpenquist

Revisor

070-486 82 05

Pernilla Bergström

Pernilla Bergström

Revisor

Eva-Lena Nilsson

Eva-Lena Nilsson

Tk och Revisorssuppleant i styrelsen

Sten Garpenquist

Sten Garpenquist

Tk och Revisorssuppleant i styrelsen

070-734 05 75

Valberedning

Maria Ljungmark

Maria Ljungmark

Sammankallande Valberedningen

m_ljungmark@hotmail.se

Marie Linder

Marie Linder

Valberedningen

Susanne Kristmansson

Susanne Kristmansson

Kökskommittén & Valberedningen

Övrigt

Ture Lindholm

Ture Lindholm

Nyckelansvarig, klubbstugan

Telefon: 070 - 514 43 36
E-post; tglerut@outlook.com