Styrelsen

Ingrid Tapper

Ordförande

070 389 61 03

Jens Olsson

Vice Ordförande

073-925 44 56

Bengt Syrén

Kassör

070-522 10 52

Jane Syrén

Sekreterare

072-732 35 10

Emmelie Tilly

Ledamot

073-358 33 90

Susanna Pålsson

Ledamot

Susanne Kristmansson

Ledamot

Benny Hellis

Suppleant 1

070-844 84 75

Christer Ytterdahl

Suppleant 2

076-80 89 676

Anna Carlson

Suppleant 3

073-371 88 44

Revisorer

Maria Garpenquist

Revisor

070-486 82 05

Pernilla Bergström

Revisor

Eva-Lena Nilsson

Revisorssuppleant

Sten Garpenquist

Revisorssuppleant

070-734 05 75

Valberedning

Marie Linder

Valberedningen, sammankallande

070-718 45 89

Övrigt

Ture Lindholm

Nyckelansvarig, klubbstugan

070 – 514 43 36