PR och info

PR och infokommittén ansvarar för att hemsidan och Facebooksidan är uppdaterad och att nyhetsbrev skickas ut.

Vi i PR & info

Benny Hellis
070-844 84 75
hemsidan@botkyrkabk.se