PR & info

PR och infokommittén ansvarar för att hemsidan och Facebooksidan är uppdaterad och att nyhetsbrev skickas ut.

Vi i PR & info

Jenny Mellåker

Jenny Mellåker

Sammankallande HUK, Webmaster

webmaster@botkyrkabk.se

Elin Selin

Elin Selin

Kursadministratör HUK

076-263 20 39
kurs@botkyrkabk.se
info@elinselin.com