PR & info

PR och infokommittén ansvarar för att hemsidan och Facebooksidan är uppdaterad och att nyhetsbrev skickas ut.

Vi i PR & info

Benny Hellis

Benny Hellis

Ansvarig för Pr & Info

070-844 84 75 Benny Hellis

Jenny Mellåker

Jenny Mellåker

Sammankallande HUK & Webmaster

webmaster@botkyrkabk.se

Elin Selin

Elin Selin

Kursadministratör HUK

076-263 20 39
kurs@botkyrkabk.se
info@elinselin.com

Adressuppgifter

Postadress
Botkyrka BK
Hästmossevägen 21
147 71 Grödinge

Org.nr: 812800-3897
PG: 17 68 72-0 
Swish: 123 226 79 20
Arrangörskod: 0499