Sök
Stäng denna sökruta.

Träningsgrupper

Vad är en träningsgrupp?

Syftet med att Botkyrka BK organiserar träningsgrupper är att förare med sin hund skall tävla i de olika grupper och klasser som är aktuella för ekipaget och att man kommer till start i tävling med sin hund inom rimlig tid.

Det är i de flesta fall väl organiserade grupper där man träffas en eller flera gånger per vecka och tränar tillsammans, diskuterar olika lösningar på uppkomna problem, kanske tävlar tillsammans och åker på träningsläger någon eller några gånger per år tillsammans.

Träningsgrupp som seriöst upprättar tävlingsmål för sina ekipage och kontinuerligt följer upp dessa och dessutom redovisar en utvärdering av ställda mål till TKs träningsgruppansvarig minst en gång om året (förslagsvis vid årets slut) kommer att prioriteras (då grupp med ekipage som står inför tävling går före andra grupper) vad gäller tilldelning av träningsmark som TK markansvarig  har att fördela vid vart tillfälle mellan grupperna.

Ansvarig för träningsgrupperna är Jeanette Liljebäck 070-237 51 20 eller mail, j.liljeback@gmail.com

BBK’s grupper

Brukslydnad/Lydnadslydnad
Ansvarig: Ingrid Tapper 070-3896103

Sök – Botkyrkaterroristerna
Ansvarig: Jeanette Liljebäck

Sök – Eva-Lena
Ansvarig: Eva- Lena Nilsson 070-751 87 92

Rapport – Bengt Syrén
Ansvarig:  Bengt Syrén 070-522 10 52

Skydd – Lennart
Ansvarig: Lennart Larsson 076-1255477

Nosework – Elin

Hur gör jag för att anmäla mig?

Kontakta ansvarig för träningsgrupperna i TK, se längst ned. Intresseanmälan kan du också göra om du Klickar här.

Ny träningsgrupp med behörig träningsledare enl. nedan SBK regler, startas av Tävlingskommittén, då behov och förutsättningar finns. Det är träningsledarens sak att se till att inhämta kunskap om TKs anvisningar för träningsgrupperna, som finns att hämta på klubbens webbplats BRUKS/LYDNAD, länken ”träningsgupper”, och att se till att dessa efterföljs

Vem får var med?

Du som är medlem i BBK och som genomgått utbildning med hund hos någon brukshundklubb (gäller bruksgrupperna), för träningsgrupp i lydnad gäller att man genomgått såväl nybörjar som fortsättningskurs eller tagit 1:a pris i lydnadsklass 1 med sin hund. Dispens från grundkravet kan ges till tidigare tävlande klubbekipage. Träningsgrupperna är till för dig som är tävlingsinriktad och har som mål att tävla med din hund. Förare som endast vill aktivera sin hund skall inte uppta en ordinarie plats i klubbens träningsgrupper. Medlem i träningsgrupp, som väntar ny hund, kvarstår som ”vilande”. Tävlar gör du naturligtvis för Botkyrka BK om du tränar i våra träningsgruppergrupper.

För träning gäller i korthet följande:

Svenska Brukshundklubben har dispens från Statens Naturvårdsverk att bedriva såväl tävling och träning i skog och mark även då ”hundförbuds” tiden råder (1 mars – 20 augusti) se dispens Dnr 416-6724-99 Nf.

  1. Träning skall ledas av behörig tävlingsledare/domare, auktoriserad lärare eller instruktör. Alltså behöves det utses en träningsledare i gruppen (tävlingsledare/domare, lärare och instruktör har redan certifikat att uppvisa) För annan träningsledare finns ett framtaget kort som SBK distrikten kommer fr o m 2010-01-01 att handlägga utlämningen av. Träningsledarkortet bemyndigar träningsledaren en behörighet på två (2) år och detta kort skall kunna uppvisas vid anmodan, t ex. av markägare, jägare, polis eller tillsynsman som man stöter på i skogen.
  2. Träningsledaren, skall vara väl insatt i jaktstadgans bestämmelser och Naturvårdsverkets dispens och ansvara för att dessa bestämmelser följs. Om inte detta följs kommer behörigheten att dras in.
  3. Träningen skall vara en organiserad aktivitet inom klubbens verksamhet. Enskild träning, dressyr eller motion av hund omfattas ej av dispensen.
  4. Markägare och jakträttsinnehavare skall ha lämnat sitt tillstånd innan verksamheten får påbörjas. Mark tilldelas genom BBK´s markansvarige om möjligheten finns. Klubben kan dock inte garantera tilldelning av träningsmark, då vi inte äger egen mark.
  5. Reglementsenligt tjänstetecken skall bäras av sök-, rapport- och avsökandemomenten samt vid uppletande av föremål.
  6. Största möjliga hänsyn till faunan skall tas. Detta innebär att platsen skall väljas med hänsyn till vilttäthet och övrigt rörliga friluftsliv.
  7. Att utsedd träningsledare respekterar ovanstående punkter, om inte, då kan TK återkalla träningsledarkortet på minst ett år. Nytt träningsledarkort återfås  efter prövning av TK, om behov föreligger.

Vilka krav kommer klubben/gruppen att ställa på dig?

Att du lägger ner tid och engagemang på den grupp där du ingår, Det kan betyda att du får vara sökfigurant i regn & rusk eller gå långa spår trots att du själv bara vill ha korta spår, det är ett givande och tagande hela tiden. Dina första tre månader blir en ”prova på” tid i gruppen, för att se att alla fungerar tillsammans. Att du någon gång under året, ställer upp som figurant/spårläggare/funktionär vid tävling, eller annat arrangemang, räknar vi med. Och att du aldrig tränar i grupp i skogen utan att först ha kontaktat klubbens markansvarig och förvissat er om att det är OK att vara på den mark ni avser träna på! Markansvarig se nedan