Sök
Stäng denna sökruta.

Tävlingsträning

Tävlingsträningen är till för klubbens tävlingsekipage (medlemmar) och man kan endast delta i en (1) klass per person.

Klubben anordnar tävlingsträning i syfte att ge medlemmarna möjligheten att träna inför tävling under så tävlingslika förhållanden som möjligt. Hur man vill utnyttja träningen avgör man själv. Du kan använda belöningar, bryta när hunden gör fel, välja att inte göra alla momenten etc. Du kan naturligtvis göra det helt igenom tävlingsmässigt. Om man önskar hjälp av utomstående med störning el. dyl. så är det tillåtet. Alla får betygsprotokoll eller omdömen.

Ingen poängsammanräkning eller resultatredovisning sker. Det är ingen tävling. Om du väljer att bara göra vissa moment, är det bra att skriva detta på en lapp och lämna till den som skall vara tävlingsledare.

Tävlingsträningarna bygger på ett samarbete mellan alla deltagande parter så alla som tränar kommer att få någon arbetsuppgift under kvällen. Som domare kommer erfarna tävlingsförare att utses. Tävlingsledare och skrivare utses bland deltagarna.

Ekipage som uteblir utan förklaring är mycket tråkigt, både för de som ställer upp och arrangerar träningen med tidsplanering och planförberedelser och för övriga som faktiskt kommer och önskar att få en fullvärdig tävlingsträning. På förekommen anledning så kommer vi att lägga ut en deltagarlista på klubbens webbplats när vi har stängt anmälningssidan, anledningen är att anmälda ekipage ska inse vikten av att infinna sig till träningen när man har anmält sig.

TK uppmanar också de som är ansvariga för aktuell träning skriver några rader på klubbens FB sida om träningen efter avslutad arrangemang. Så vi uppmanar alla som får förhinder att meddela detta till ansvarig, I GOD TID.

Startordning och upplägg presenteras vid samlingen, då även ev. arbetsuppgifter delas ut. Platsliggning med skott kommer genomföras i bruksgrenarna kl 18:30 då får skotträdda hundar avvika planen.

Lycka till under våra trivsamma träningskvällar under året!