Search
Close this search box.

Rasutvecklingskommittén

Vad gör rasutvecklingskommittén?

  • Genomför MH-prov och korningar men då vi just nu inte har någon aktiv testbana har vi heller varken MH eller korningar.
  • Svara för utbildning av testledare och figuranter.

Prioritering av anmälda hundar

Då lokalklubb är arrangör skall i första hand företräde ges för hundar:

  1. Från den egna klubben oavsett ras i behov av MH för tävlande.
  2. Hund oavsett ras som är i behov av MH för tävlande.
  3. Därefter hund som ska utbildas för tjänstehundsverksamhet (Försvarsmaktshund resp Räddningshund), efter uppvisande av intyg från utbildaren.
  4. Hund av ras för vilken SBK har avelsansvar som är i behov av MH för registrering av avkomma.

Deltagande hunds ägare/förare skall vara medlem inom SKK/SBK organisationen. Dräktig tik får inte delta efter det att parning skett.

Klubben behöver nya MH/MT figuranter

Är du intresserad så kontaktar du sammankallande enl.nedan. Vill du veta vad det innebär så kika in här >>