Dokument

TK protokoll och andra dokument som statuter och rese/arvodesräkning hittar ni i dokumentarkivet.

Vi i tävlingskommittén

Maria Gabrielsson

Maria Gabrielsson

Sammankallande Tk

Tel:  070 - 538 41 69
E-post: x-x@telia.com 

Bengt Syrén

Bengt Syrén

Ledamot

Telefon: 070-522 10 52

Lennart Larsson

Lennart Larsson

Tk

Sten Garpenquist

Sten Garpenquist

Tk och Revisorssuppleant i styrelsen

070-734 05 75

Hans Vestergren

Hans Vestergren

Tk

Jane Syrén

Jane Syrén

Jane Syrén
Tk, Tävlingssekreterare

Eva-Lena Nilsson

Eva-Lena Nilsson

Tk och Revisorssuppleant i styrelsen

Britt Abrahmsén

Britt Abrahmsén

Resultatansvarig

Telefon: 070 - 576 07 48
E-post: britt.abrahmsen@telia.com