Dokument

TK protokoll och andra dokument som statuter och rese/arvodesräkning hittar ni i dokumentarkivet.

Vi i tävlingskommittén

Lennart Larsson

Lennart Larsson

valberedning sammankallande

076-125 54 77
lennart.wilse@telia.com

Hans Vestergren

Hans Vestergren

Eva-Lena Nilsson

Eva-Lena Nilsson