Sök
Stäng denna sökruta.

Tävlingsträning i rally

Tävlingsträning i rally

Tävlingsträningen är till för klubbens tävlingsekipage(medlemmar) och man kan endast deltaga i en (1) klass per hund. Icke medlemmar får även delta, men medlemmar har förtur. Kostnad för icke medlemmar är 70 kr.

Klubben anordnar tävlingsträning i syfte att ge medlemmarna möjligheten att träna inför tävling under så tävlingslika förhållanden som möjligt. Hur man vill utnyttja träningen avgör man själv. Du kan använda belöningar, bryta när hunden gör fel, välja att inte göra alla momenten etc. Du kan naturligtvis göra det helt igenom tävlingsmässigt. Om man önskar hjälp av utomstående med störning el. dyl. så är det tillåtet. Alla får betygsprotokoll eller omdömen. Ingen poängsammanräkning eller resultatredovisning sker. Det är ingen tävling. Om du väljer att bara göra vissa moment, är det bra att skriva detta på en lapp och lämna till den som skall vara tävlingsledare.

Ekipage som uteblir utan förklaring är mkt. tråkigt, både för de som ställer upp och arrangerar träningen med tidsplanering och planförberedelser och för övriga som faktiskt kommer och önskar att få en fullvärdig tävlingsträning. På förekommen anledning så kommer vi att under 2014 lägga ut en deltagarlista på klubbens webbplats när vi har stängt anmälningssidan. En utvärdering kommer att ske av TK över hur listan påverkar anmälda ekipage att inse vikten av att infinna sig till träningen när man har anmält sig. TK uppmanar också de som är ansvariga för aktuell träning skriver några rader på klubbens FB sida om träningen efter avslutad arrangemang. Så vi uppmanar alla som får förhinder att meddela detta till ansvarig I GOD TID.

Startordning och upplägg presenteras vid samlingen, då även ev. arbetsuppgifter delas ut.

Ansvarig för Tävlingsträningen: Sanna Brandt och Marianne Nilsson

Lycka till under våra trivsamma träningskvällar under året!

Ni anmäler här på vår hemsida senast 7 dagar innan. OBS! Endast en klass per hund.

Startavgift 20kr för medlemmar betalas på träningskvällen till köket. Kaffe och bulle ingår.
För icke medlemmar är startavgiften 70kr.

Inga efteranmälningar accepteras.