Dokument

TK protokoll och andra dokument som statuter och rese/arvodesräkning hittar ni i dokumentarkivet.
Till arkivet

Vi i tävlingskommittén

Maria Glamsare

Maria Glamsare

Sammankallande TK

0739-136632
mariaglamsare@hotmail.com

Jane Syrén

Jane Syrén

Sekreteriatansvarig

072-732 35 10 bengt.syrn@telia.com
Hans Glamsare

Hans Glamsare

Resultatansvarig

070-660 32 84
hansglamsare@hotmail.com

Jeanette Liljebäck

Jeanette Liljebäck

Träningsgrupper

070-237 51 20 j.liljeback@gmail.com

Monica Kempe

Jörgen Nordin

Jörgen Nordin

Skottansvarig onsdagar

073-056 86 17 hamtlager@daloc.se

Hans Vestergren

Lennart Larsson

Lennart Larsson

valberedning sammankallande

076-125 54 77
lennart.wilse@telia.com

Anders Zetterström

Anders Zetterström

Materialansvarig

070-876 12 13 anders.zetterstrom@comhem.se

Eva-Lena Nilsson