Tävlingar i Nosework och specialsök

  • 24/3 10.00 NW1 TEM Inomhus
  • 21/5 10.00 NW1 TSM

Nosework klass 1 den 24 mars 2019

Den 24 mars 2019  är det tävling i Nose Work på klubben i enskilt moment i klass 1 Inomhus, vilket betyder att man tävlar i momentet inomhus, och gör fyra olika sök inomhus. Här finns den preliminära startlistan.

I klass 1 är det en gömma/moment. En droppe eukalyptus sitter på en doftbärare (ex möbeltass eller tops) och denna måldoft ska hunden hitta och då förmedla detta till sin förare som meddelar markerat och höjer handen. Är det korrekt får ekipaget 25 poäng. Maxpoäng på tävlingen är 100 poäng och då får man ett diplom. Varje sök är värt 25 poäng. För att få sina poäng ska fyndet göras inom den maxtid som domaren bestämmer utifrån områdets karaktär och storlek.

I klass 1 ska hunden kunna komma hela vägen fram till doftkällan och gömman kan sitta på max 120 cm men den minsta hunden ska kunna nå fram till gömman lika bra som en större hund.

Varje sök har en maxtid som bestäms av domaren utifrån hur området ser ut och innan tävlingen börjar kör man en provhund.

2017 blev Nose Work en officiell tävlingsgren som ligger under SKK men många SBK klubbar har börjat arrangera tävlingar i Nose Work. 

24 mars Incheckning för tävlande senast 09.45 och information & banvandring 10.00. Prisutdelning beräknas till 15.00

PM som även mailats ut till de som kommit med på tävlingen finns även här

Startlista finns kommer senare

Antal startande: 30 stycken. Startlista publiceras vid incheckning. Eventuella löptikar går sist och meddelas i förväg. Tikskydd måste sitta på vid samtliga sök.

Domare: Maria Gabrielsson & Pernilla Rask

TL Anna Mattsson

Kalibreringsbana kommer att finnas.

Vissa avspärrningar kommer att göras under lördag eftermiddag.

Söken kommer att ske inne i tjänstehundstugan och i styrelserummet och gamla rökrummet. Karens råder under hela mars fram till tävlingsdag.

I klubbstugans stora rum är fiket öppet.

Frågor kan skickas till tk@botkyrkabk.se

 

Nosework Botkyrkanosen den 7/10 2018

Välkommen på Botkyrkanosen – tävling i Nose Work samtliga moment klass 1 på Botkyrka BK den 7/10 2018.

Anmälan görs via SNWK´s tävlingssystem. För att kunna anmäla via SNWK krävs det att du har gjort ett konto där. Via det kontot kan du sedan anmäla till vår  tävling. Pris 450 kr som betalas in efter kvitterad plats. Medlemmar kommer att ha prioritet och för att få detta ska man förutom vara medlem även vara villig att hjälpa till vid någon av BBK´s tävlingar. Antingen vid NW tävlingar men går även bra att hjälpa till vid spår, sök och lydnadstävlingar. Frågor besvaras av Maria Gabrielsson 070-538 41 69 eller via mail till tk@botkyrkabk.se 

Plats: Botkyrka BK
Tid: 10.00

Frågor besvara av tävlingskommittén via mail på tk@botkyrkabk.se

Domare: Maria Gabrielsson & Pernilla Rask