Dokumentarkiv

Dokumentarkiv

Här hittar ni dokument samt protokoll.

I vissa fall kan delar av protokollen vara censurerade med hänsyn taget till dom lagar och förordningar som reglerar publicerande av uppgifter på Internet samt med hänsyn taget till eventuellt inblandade personer. Protokollen justerade och underskrivna finns att läsa i sin helhet på klubben.

FiltypDrawer/FilDatum   Modifierad

pdf
Arsmotesdagordning Lokalklubb 13/01/2016 10:52

pdf
BBK Styrdokument 2017-02-01 16/01/2017 09:37

pdf
Normalstadgar För Lokalklubb 2020-07-01 28/09/2020 17:34

doc
Overgripande Mal for BBK Verksamhet 16/11/2015 21:15

pdf
Styrelsens Styrdokument 150324 16/11/2015 21:15

pdf
Dispens for Traning Och Tavling 15/09/2016 14:21

docx
Riktlinjer Gallande Ekonomisk Ersattning BBK 16/11/2015 21:15